Wybór Polskich Norm z zakresu ergonomii dokonany na dzień 13.04.2004.
Normy zebrane na podstawie strony internetowej www.pkn.pl.


1.

PN-EN 563:2001

   

Maszyny. Bezpieczeństwo. Temperatury dotykanych powierzchni. Dane ergonomiczne do ustalania granicznych wartości temperatury gorących powierzchni

2.

PN-EN 614-1:1999

   

Maszyny. Bezpieczeństwo. Ergonomiczne zasady projektowania. Terminologia i wytyczne ogólne

3.

PN-EN 614-2:2002

   

Maszyny. Bezpieczeństwo. Ergonomiczne zasady projektowania. Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi

4.

PN-EN 894-1:2002

   

Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych. Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi

5.

PN-EN 894-2:2002

   

Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych. Część 2: Wskaźniki

6.

PN-EN 894-3:2002

   

Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych. Część 3: Elementy sterownicze

7.

PN-EN 13202:2002

   

Ergonomia środowiska termicznego. Temperatury dotykanych powierzchni gorących. Wytyczne ustalania granicznych wartości temperatury powierzchni w normach wyrobu z zastosowaniem EN 563

8.

PN-EN 28996:1999

   

Ergonomia. Oznaczanie metabolicznej produkcji ciepła

9.

PN-EN 29241-2:1999

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Wskazówki dotyczące wymagań stawianych zadaniu

10.

PN-EN 29241-3:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 3: Wymagania dotyczące monitorów ekranowych

11.

PN-EN ISO 13406-1:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem monitorów ekranowych z płaskim ekranem. Część 1: Wprowadzenie

12.

PN-EN ISO 13406-2:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem monitorów ekranowych z płaskim ekranem. Część 2: Wymagania ergonomiczne dotyczące monitorów z płaskim ekranem

13.

PN-EN ISO 7726:2002 (U)

   

Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych

14.

PN-EN ISO 9241-1:2001

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Ogólne wprowadzenie

15.

PN-EN ISO 9241-1:2001/A1:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Ogólne wprowadzenie (Zmiana A1)

16.

PN-EN ISO 9241-4:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 4: Wymagania dotyczące klawiatury

17.

PN-EN ISO 9241-5:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 5: Wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów stanowiska pracy i pozycji

18.

PN-EN ISO 9241-6:2002

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażoych w monitory ekranowe (VDT). Część 6: Wskazówki dotyczące środowiska pracy

19.

PN-EN ISO 9241-7:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 7: Wymagania dotyczące monitorów w zakresie właściwości odbiciowych ekranów

20.

PN-EN ISO 9241-8:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 8: Wymagania dotyczące wyświetlanych barw

21.

PN-EN ISO 9241-9:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 9: Wymagania dotyczące nieklawiaturowych urządzeń wejściowych

22.

PN-EN ISO 9241-10:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 10: Zasady dialogu

23.

PN-EN ISO 9241-11:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 11: Wskazówki dotyczące użyteczności

24.

PN-EN ISO 9241-12:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 12: Prezentacja informacji

25.

PN-EN ISO 9241-13:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 13: Wskazówki dla użytkownika

26.

PN-EN ISO 9241-14:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 14: Dialogi poprzez menu

27.

PN-EN ISO 9241-15:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 15: Dialogi z wykorzystaniem rozkazów

28.

PN-EN ISO 9241-16:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 16: Dialogi z wykorzystaniem bezpośredniego operowania

29.

PN-EN ISO 9241-17:2002 (U)

   

Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 17: Dialogi z wykorzystaniem wypełniania formularzy

30.

PN-EN ISO 10075-1:2002 (U)

   

Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą. Część 1: Terminy ogólne i definicje

31.

PN-EN ISO 10075-2:2002 (U)

   

Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą. Część 2: Zasady projektowania

32.

PN-EN ISO 10551:2002 (U)

   

Ergonomia środowiska termicznego. Ocena wpływu środowiska termicznego z zastosowaniem skal osądu subiektywnego

33.

PN-EN ISO 11064-1:2002 (U)

   

Ergonomiczne projektowanie centrum sterowania. Część 1: Zasady projektowania centrum sterowania

34.

PN-EN ISO 11064-2:2002 (U)

   

Ergonomiczne projektowanie centrum sterowania. Część 2: Zasady dotyczące układu sterowni i jej zaplecza

35.

PN-EN ISO 11064-3:2002 (U)

   

Ergonomiczne projektowanie centrum sterowania. Część 3: Układ sterowni

36.

PN-EN ISO 11064-3:2002/AC:2003 (U)

   

Ergonomiczne projektowanie centrum sterowania. Część 3: Układ sterowni

37.

PN-EN ISO 11399:2002 (U)

   

Ergonomia środowiska termicznego. Zasady i stosowanie właściwych norm międzynarodowych

38.

PN-EN ISO 12894:2002 (U)

   

Ergonomia środowiska termicznego. Opieka medyczna nad ludźmi eksponowanymi na ekstremalne środowiska gorące i zimne

39.

PN-EN ISO 13731:2002 (U)

   

Ergonomia środowiska termicznego. Słownictwo i symbole

40.

PN-EN ISO 14915-2:2004 (U)

   

Ergonomia oprogramowania do multimedialnych interfejsów użytkownika. Część 2: Multimedialna nawigacja i kontrola

41.

PN-EN ISO 15005:2003 (U)

   

Pojazdy drogowe. Ergonomiczne aspekty systemów sterowania i informacji w transporcie. Zasady zarządzania dialogiem i procedury zgodności

42.

PN-EN ISO 15008:2003 (U)

   

Pojazdy drogowe. Ergonomiczne aspekty systemów sterowania i informacji w transporcie. Wymagania techniczne i procedury zgodności dla zobrazowania w pojeździe

43.

PN-EN ISO 17287:2003 (U)

   

Pojazdy drogowe. Ergonomiczne aspekty systemów sterowania i informacji w transporcie. Procedury oceniania przydatności do użytkowania podczas prowadzenia pojazdu

44.

PN-ISO 7726:2001

   

Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych

45.

PN-90/A-55602

   

Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia oraz stanowiska pracy przemysłu ziemniaczanego. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii

46.

PN-G-08611:1999

   

Wiertnictwo. Urządzenia wiertnicze. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

47.

PN-G-50000:2002

   

Ochrona pracy w górnictwie. Maszyny górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

48.

PN-G-50004:1994

   

Ochrona pracy. Przenośniki zgrzebłowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

49.

PN-G-50004:1994/Az1:2001

   

Ochrona pracy. Przenośniki zgrzebłowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii (Zmiana Az1)

50.

PN-G-50005:1997

   

Ochrona pracy w górnictwie. Przenośniki taśmowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

51.

PN-G-50017:1996

   

Ochrona pracy w górnictwie. Lokomotywy kopalniane podziemne z napędem elektrycznym. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

52.

PN-G-50019:1997

   

Ochrona pracy w górnictwie. Wozy szynowe do transportu osób. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

53.

PN-G-50020:1994

   

Ochrona pracy. Wozy kopalniane urobkowe i materiałowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

54.

PN-G-50021:2001

   

Ochrona pracy w górnictwie. Wozy kopalniane do transportu górniczych środków strzałowych. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

55.

PN-G-50032:1996

   

Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia strugowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

56.

PN-G-50033:1996

   

Ochrona pracy w górnictwie. Ładowarki. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

57.

PN-G-50034:2004

   

Ochrona pracy w górnictwie. Kombajny ścianowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

58.

PN-G-50035:2004

   

Ochrona pracy w górnictwie. Kombajny chodnikowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

59.

PN-93/G-50036

   

Ochrona pracy. Instalacje zraszające i odpylające w wyrobiskach z kombajnami chodnikowymi. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

60.

PN-G-50037:1994

   

Ochrona pracy. Instalacje zraszające przy kombajnach ścianowych. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

61.

PN-G-50038:1997

   

Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia kotwiąco-przesuwające przenośników zgrzebłowych i strugów. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

62.

PN-G-50041:2000

   

Ochrona pracy w górnictwie. Obudowy ścianowe zmechanizowane. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

63.

PN-G-50042:1996

   

Ochrona pracy w górnictwie. Ścianowe kompleksy zmechanizowane. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

64.

PN-G-50042:1996/Az1:2000

   

Ochrona pracy w górnictwie. Ścianowe kompleksy zmechanizowane. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii (Zmiana Az1)

65.

PN-G-50047:1997

   

Ochrona pracy w górnictwie. Wiertnice. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

66.

PN-93/G-50051

   

Ochrona pracy. Ciągarki górnicze łańcuchowe ręczne. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

67.

PN-93/G-50052

   

Ochrona pracy. Ciągarki górnicze linowe ręczne. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

68.

PN-G-50053:1997

   

Ochrona pracy w górnictwie. Wciągarki bębnowe wolnobieżne. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

69.

PN-G-50054:2001

   

Ochrona pracy w górnictwie. Kołowroty. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

70.

PN-G-50055:2003

   

Ochrona pracy w górnictwie. Kruszarki. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

71.

PN-G-50070:1994

   

Ochrona pracy. Skrzynie aparatury elektrycznej. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

72.

PN-G-50071:1996

   

Ochrona pracy w górnictwie. Agregaty zasilające hydrauliczne. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

73.

PN-G-50080:1996

   

Ochrona pracy w górnictwie. Wentylatory górnicze głównego przewietrzania. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

74.

PN-G-50081:1996

   

Ochrona pracy w górnictwie. Wentylatory górnicze lutniowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

75.

PN-89/H-08000

   

Ochrona pracy. Wielkie piece. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy w procesach hutniczych

76.

PN-89/H-08001

   

Ochrona pracy. Spiekalnie rud żelaza. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy w procesach hutniczych

77.

PN-89/H-08002

   

Ochrona pracy. Stalownie. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy

78.

PN-89/H-08003

   

Ochrona pracy. Walcownie półwyrobów i blachy grubej. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy

79.

PN-92/H-08004

   

Ochrona pracy. Walcownie wyrobów gotowych. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy

80.

PN-92/H-08005

   

Ochrona pracy. Ciągarnie drutu. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy

81.

PN-90/K-11001

   

Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej dwukabinowej. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii

82.

PN-M-56230:1996

   

Obrabiarki skrawające do metali. Podstawowe wymagania ergonomiczne

83.

PN-80/N-08001

   

Dane ergonomiczne do projektowania. Granica zasięgu rąk. Wymiary

84.

PN-81/N-08002

   

Dane ergonomiczne do projektowania. Granice ruchu stopy. Wymiary kątowe

85.

PN-91/N-08003

   

Dane ergonomiczne do projektowania. Przestrzeń dla ręki obejmującej uchwyt. Wymiary

86.

PN-87/N-08009

   

Ergonomia. Środowiska zimne. Metoda oceny ujemnego obciążenia termicznego oparta na wskaźnikach WCI i IREQ

87.

PN-81/N-08010

   

Ergonomiczne zasady projektowania systemów pracy

88.

PN-85/N-08011

   

Ergonomia. Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążeń termicznych działających na człowieka w środowisku pracy, oparte na wskaźniku WBGT

89.

PN-86/N-08012

   

Ergonomia. Podstawowe pomiary ciała ludzkiego

90.

PN-85/N-08013

   

Ergonomia. Środowiska termiczne umiarkowane. Określenie wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego

91.

PN-83/N-08015

   

Ergonomia. Terminologia. Pojęcia ogólne

92.

PN-87/N-08016

   

Ergonomia. Środowiska termiczne. Przyrządy i metody pomiaru wielkości fizycznych

93.

PN-90/N-08017

   

Ergonomia. Środowiska gorące. Analityczne określanie i interpretacja stresu cieplnego w warunkach stosowania odzieży ochronnej na podstawie obliczania ilości potu

94.

PN-91/N-08018

   

Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefy pracy kończyn górnych. Wymiary

95.

PN-91/N-08019

   

Ergonomia. Dokumentacja techniczna systemów pracy. Wymagania

96.

PN-N-08020:1994

   

Ergonomia. Środowisko gorące. Metoda oznaczania obciążenia termicznego w krótkotrwałym polu promieniowania podczerwonego

97.

PN-T-83055:1998

   

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Kabina telefoniczna. Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii

98.

PN-V-82001:1997

   

Wojskowe statki powietrzne. Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych, szkolno-treningowych i lekkich śmigłowców. Ogólne wymagania ergonomiczne dotyczące systemów odwzorowania informacji

99.

PN-V-82005:1998

   

Wojskowe statki powietrzne. Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych, szkolno-treningowych i lekkich śmigłowców. Ogólne wymagania ergonomiczne dotyczące układów elementów sterowania