MENU POMOCNICZE:    LITERATURA PRZEDMIOTU  /   POLSKIE NORMY Z ZAKRESU ERGONOMII  /   WYBRANE AKTY PRAWNE

menu pomocnicze    

Literatura poświęcona ergonomii (dostępna w bibliotece):


W czytelni Wydziału Ekonomicznego:

Inne polecane:


UWAGA! W zakładce "materiały pomocne w nauce przedmiotu" dostępne są trzy skrypty o ergonomii możliwe do pobrania bezpośrednio z sieci (on-line).

Informacje nt. książek poświęconych ergonomii w zbiorach ZUT w Szczecinie można uzyskać klikając w odsyłacz     wyszukiwanie książek w bibliotece ZUT w Szczecinie (wpisz w oknie wyszukiwania słowo "ergonomia" a następnie wybierz zakładkę "hasło przedmiotowe"; w innych niż BG ZUT katalogach można także spróbować szukać po numerze UKD: 331.101.1).


menu pomocnicze    

Niektóre polskie normy z zakresu ergonomii:


1.     PN-T-06260:1974 Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.
2.     PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
3.     PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
4.     PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
5.     PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
6.     PN-EN 80416-1:2006 Podstawowe zasady dotyczące symboli graficznych stosowanych na urządzeniach – Część 1: Opracowywanie oryginałów symboli.
7.     PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
8.     PN-N-08018:1991 Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy – Strefy pracy kończyn górnych – Wymiary.
9.     PN-EN ISO 7250:2005 Podstawowe pomiary ciała ludzkiego do projektowania technicznego.
10.    PN-EN 547-3:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymiary ciała ludzkiego. Dane antropometryczne.
11.    PN-I-06000:1997 Wyposażenie biurowe. Maszyny do pisania i do przetwarzania tekstów. Układy znaków na klawiaturach alfanumerycznych.
12.    PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
13.    PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.
14.    PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
15.    PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
16.    PN-N-01353:1991 Drgania. Dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne i metody oceny narażenia.
17.    PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
18.    PN-N-01307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
19.    PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana Terminologia, symbole literowe i jednostki.
20.    PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
21.    PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.
22.    PN-EN 61672-1:2005 Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 1: Wymagania.
23.    PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007 Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 1: Wymagania.

Normy z zakresu ergonomii: aktualne, archiwalne, uznaniowe. Wyszukiwanie norm    ... zobacz listę norm enormy.pl
Aby uzyskać informacje nt. aktualnych Polskich Norm z zakresu ergonomii    ... wyszukiwanie Polskich Norm na stronie www.pkn.pl
Multimedialne Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną. Dostęp do norm w Szczecinie    ... kliknij w odsyłacz
Wybór starszych norm z zakresu ergonomii (źródło: www.pkn.pl)    ... zobacz listę norm


menu pomocnicze    

Polskie prawo w zakresie ergonomii (wybór):


Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141):


Wybrane akty prawne związane z ergonomią:


Inne regulacje prawne, to: